PerDormire
CZ PL SK

Rýchly kontakt

+421 948 062 906
p e r d o r m i r e @ m a c h a l a . s k

Podmienky predĺženej záruky Perdormire

Perdormire sú prémiové produkty pre Váš zdravý a kľudný spánok, o tom svedčí nielen ich dizajn, ale aj remeselné spracovanie a vysoká kvalita použitých materiálov. Vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť možnosť predĺžiť si zadarmo záruku na produkty Perdormire.

Na čo sa záruka vzťahuje?

Predĺženú záruku Perdormire možné uplatniť na vybrané modely matracov * a až po dobu 10 rokov, kedy sa plnenie záruky pomerne vypočítava podľa veku matraca.

 

* Predĺžená záruka je obmedzená pre následucí produkty: 


vankúše, rošty chrániče a topper, matrace Quincy - štandardná 2 ročná záruka bez možnosti predĺženia 


matrace PerDormire Hard a matrace PerDormire HR Life - 0-5 rokov plná záruka na jadro matraca

Ako predlžená záruka funguje?

Oprávnené reklamácie matracov sa vybavujú výmenou kompletného matraca za nový. Na takto vymenený matrac poskytujeme novú záruku v plnej výške, počnúc dňom prevzatia matraca. Ak uplatníte oprávnenú reklamáciu po uplynutí viac ako 5-tich rokov od dátumu zakúpenia výrobku, poskytneme Vám v prípade uznania nový rovnocenný matrac za predpokladu, že uhradíte 20% z ceny za každý rok užívania počnúc šiestym rokom užívania. 


Dĺžka záruky sa vypočítava pomerne, s ohľadom na vek reklamovanej matraca nasledovne: 
0 - 5 rokov na jadro matraca: plná záruka (výmena Vášho matrace za nový zadarmo) 
6 - 10 rokov na jadro matraca: záruka sa znižuje o 20% ročne

 

Napríklad...

Pri reklamácii matrace Air Memory Coolmax Plus v 6. roku užívania bude pri výmene matrace za nový matrac zákazníkom doplatené 1 998 Sk (20% z 9 990 Sk)

Ako záruku získať...

 

Nakupujem u niektorého z partnerov Perdormire

Pri nákupe u ktoréhokoľvek z našich partnerov stačí vyplniť a odoslať jednoduchý formulár priamo na webe PerDormire - formulár predĺženej záruky.

 

Nakupujem na oficiálnom e-shope Perdormire.sk

Pri nákupe priamo na oficiálnom e-shope Perdormire stačí uviesť v košíku podrobnosti o vašej objednávke a záruku Vám na produkty automaticky predĺžime.

Kedy záruku uplatniť nie je možné

  • Záruku je možné uplatniť iba v prípade, že boli dodržané inštrukcie pre zaobchádzanie s produktom, ktoré k nemu boli priložené. Tieto inštrukcie si prosím starostlivo preštudujte a uschovajte. 


  • Záruka pokrýva fyzické poškodenie alebo viditeľné a trvalé zmeny materiálu.

  • Záruka nepokrýva bežné zmeny v tvrdosti / mäkkosti matraca alebo atribútoch, ktoré nemajú vplyv na vlastnosti produktu. 


  • Pri uplatnení záruky je nutné sa preukázať dokladom o zakúpení produktu (pokladničný doklad, faktúra, účtenka).

 

 

Naši partneri